Home | About Us | Register Consultant | Contact Us | News | Consultant List | Administrator
ไทยพาณิชย์นำร่องปรับขึ้นดอกเบี้ยเงินฝากและเงินกู้ 0.25%
 

 


 


นายโฆสิต ปั้นเปี่ยมรัษฎ์ ประธานกรรมการบริหาร ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) เปิดเผยถึงกรณีธนาคารไทยพาณิชย์นำร่องปรับขึ้นดอกเบี้ยเงินฝากและเงินกู้ 0.25% ว่า ธนาคารยังไม่มีการพิจารณาปรับขึ้นและจะมีการพิจารณาอีกครั้งหลังจากเทศกาลสงกรานต์ไปแล้ว เนื่องจากปัจจุบันธนาคารยังมีสภาพคล่องส่วนเกินอยู่ และในช่วงนี้ที่ธนาคารเปิดรับเงินฝากประจำ 10 เดือน ดอกเบี้ย 5.125% ทำให้มีเงินฝากไหลเข้าจึงยังไม่จำเป็นต้องรีบร้อนที่จะปรับดอกเบี้ยขึ้นตาม

 

ด้านนายสุภัค ศิวะรักษ์ กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ธนาคารทหารไทย กล่าวว่า ธนาคารจะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ทุกประเภทอีก 0.25% มีผลวันนี้ (12 เม.ย.) หลังจากธนาคารไทยพาณิชย์ได้ปรับขึ้นไปก่อนหน้านี้ ส่วนอัตราดอกเบี้ยเงินฝากนั้นธนาคารยังขอรอสถานการณ์ก่อน ขณะเดียวกัน ธนาคารกสิกรไทย นายประสาร ไตรรัตน์วรกุล กรรมการผู้จัดการ กล่าวว่า ได้ตัดสินใจปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์สำหรับนิติบุคคลพิเศษ ประเภทเงินฝากประจำ 3-36 เดือนขึ้นอีก0.25-0.50% มีผลตั้งแต่วันนี้ (12 เม.ย.) และยังได้ขึ้นอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ทุกประเภทเพิ่มขึ้นอีก 0.25%
 


นายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์ กรรมการผู้จัดการธนาคารกรุงไทย กล่าวว่า ธนาคารยังไม่จำเป็นต้องปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย เนื่องจากยังมีสภาพคล่องส่วนเกินเหลืออยู่ โดยเฉพาะในช่วงที่ครบรอบ 40 ปีของธนาคารที่ออกเงินฝากประจำ 9 เดือนดอกเบี้ย 4.25% มีเงินฝากไหลเข้ามา 66,000 ล้านบาท แต่หลังจากธนาคารกรุงเทพออกเงินฝาก 10 เดือนดอกเบี้ย 5.125% ทำให้เงินฝากของธนาคารไหลออกบ้าง แต่เป็นจำนวนที่ไม่มากนัก อย่างไรก็ตามหากธนาคารพาณิชย์ใหญ่แห่งอื่นปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย ธนาคารก็พร้อมที่จะปรับขึ้นดอกเบี้ยตาม เพื่อเป็นการรักษาฐานลูกค้าไม่ให้เงินฝากไหลออก”.

Back

THAICONSULTINGS ™   Copyrights © 2005 All Rights Reserved | Developed by softmarts
softmarts@gmail.com  
: จำนวนผู้เข้าชม 531,438 ท่าน