Home | About Us | Register Consultant | Contact Us | News | Consultant List | Administrator
ปรับเพิ่มอัตราดอกเบี้ยนโยบายหรืออัตราดอกเบี้ยในตลาดซื้อคืนพันธบัตรอีก 0.25%
 

นายบัณฑิต นิจถาวร รองผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) สายเสถียรภาพการเงิน กล่าวว่า ที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงินเมื่อวานนี้ (10 เม.ย.ที่ผ่านมา) มีมติให้ปรับเพิ่มอัตราดอกเบี้ยนโยบายหรืออัตราดอกเบี้ยในตลาดซื้อคืนพันธบัตรอีก 0.25% ทำให้อัตราดอกเบี้ยนโยบายในขณะนี้ 4.75% จาก 4.5% ในการประชุมที่ผ่านมา
 


ทั้งนี้ เนื่องจากพิจารณาแล้วว่าการขยายตัวของเศรษฐกิจไทยในช่วงไตรมาสแรกของปีนี้ยังขยายตัวได้ต่อเนื่อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งจากภาคการส่งออกที่ได้ดีตามภาวะเศรษฐกิจโลก และปัจจัยความวุ่นวายทางการเมืองไม่ได้มีผลกระทบต่อการขยายตัวของเศรษฐกิจมากนัก ขณะที่อัตราเงินเฟ้อเฉลี่ยในไตรมาสแรก แม้ว่าจะลดลงจากช่วงไตรมาสที่ 4 ของปีที่ผ่านมา แต่ยังไม่เร็วพอ ส่วนอัตราดอกเบี้ยเงินฝากที่แท้จริง ณ สิ้นเดือน มี.ค.ยังติดลบอยู่ 0.6% ธปท.จึงยังคงส่งสัญญาณอัตราดอกเบี้ยขาขึ้นต่อไป จนกระทั่งอัตราเงินเฟ้อของประเทศเริ่มปรับตัวลงและอัตราดอกเบี้ยเงินฝากที่แท้จริงกลับขึ้นมาเป็นบวก หากอัตราเงินเฟ้อของประเทศปรับลงได้อย่างรวดเร็วก็จะสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ประชาชนและภาคธุรกิจ และจะส่งผลดีต่อการใช้จ่ายภาคเอกชนและการลงทุนภาคเอกชนให้กลับมาเร่งตัวได้เร็วขึ้น คุณหญิงชฎา วัฒนศิริธรรม กรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารไทยพาณิชย์ เปิดเผยว่า เพื่อให้สอดคล้องกับสภาวะตลาดเงินทั้งในและต่างประเทศที่อยู่ในสภาวะดอกเบี้ยขาขึ้นและการปรับขึ้นดอกเบี้ยนโยบายของธนาคารแห่งประเทศไทย ธนาคารไทยพาณิชย์จึงได้ทำการปรับอัตราดอกเบี้ยเงินฝากให้สูงขึ้นอีกครั้งหนึ่ง โดยในครั้งนี้เป็นการปรับอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำระยะสั้น 3 เดือน และ 6 เดือน เงินฝากประจำระยะยาว 12 เดือน และ 24 เดือน โดยเพิ่มขึ้น 0.25% ต่อปี โดยเฉพาะลูกค้าเงินฝากประจำ 12 เดือน ที่มีวงเงินตั้งแต่ 3 ล้านขึ้นไปปรับขึ้นอีก 0.50% ต่อปี นอกจากนี้ ยังได้ปรับอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประเภทนิติบุคคลเพิ่มอีก 0.25% ต่อปี ขณะเดียวกัน ได้ปรับขึ้นดอกเบี้ยเงินให้กู้ยืมทุกประเภท เพิ่มขึ้น 0.25% ต่อปีเช่นกัน ทั้งนี้ มีผลตั้งแต่วันที่ 12 เมษายน 2549 เป็นต้นไป.


Back

THAICONSULTINGS ™   Copyrights © 2005 All Rights Reserved | Developed by softmarts
softmarts@gmail.com  
: จำนวนผู้เข้าชม 531,434 ท่าน